Met de start van de infrastructuurwerken krijgt het innovatief fietstracé doorheen de Suikersite gestalte. Zo wordt een belangrijke ‘missing link’ tussen het stadscentrum en bedrijvenzone weggewerkt, maar ook tussen de bedrijvenzones onderling. Veurne zet daarbij maximaal in op duurzame infrastructuur voor haar inwoners en werknemers. Onder de vleugels van WVI wordt bij de aanleg van het fietspad ook gebruik gemaakt van circulair beton en wordt het nieuwe fietspad uitgerust met slimme volgverlichting.

Circulaire fietsinfrastructuur

Fietspad Suikerpark Veurne

De nieuwe fietsverbinding vormt de ‘missing link’ tussen het stadscentrum en de bedrijvenzone ter hoogte van de Nijverheidsstraat. Een tweede fietspad verbindt de Werkplaatsstraat met het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk langs de spoorlijn 73 (De Panne-Brussel). Beide fietspaden kruisen elkaar ter hoogte van het natuurgebied waardoor de bedrijven uit de verschillende bedrijvenzones vlot bereikbaar worden met de fiets zowel via het stadscentrum als het station van Veurne. “We investeren in duurzame infrastructuur voor onze inwoners en werknemers, zodat we samen de modal shift kunnen realiseren van auto naar fiets”, zegt burgemeester Peter Roose. “Bovendien hebben we ook een primeur in Vlaanderen: zo worden ook trappen met fietsgoot naar de bedrijfspercelen voorzien, zodat de fietsende werknemers makkelijk en veilig het bedrijf kunnen bereiken.” Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe vult aan: “Meer en veilige fietspaden is een topprioriteit voor de provincie. Zo ook de last mile fietsontsluiting van bedrijventerreinen.”

Fietsgoot Suikerpark Veurne

De 3,5 meter brede fietspaden worden aangelegd in asfalt voor een optimaal rijcomfort. In de woonontwikkeling Suikerpark – die gerealiseerd wordt door projectontwikkelaar ION – wordt parallel met het fietspad een betonnen wandelpad aangelegd met een aantal banken en parkobjecten. In het natuurgebied Suikerwater legt aannemer De Brabandere de betonnen afwateringsgoot aan in circulair beton dat geproduceerd wordt met gerecycleerde materialen. “Met het gebruik van circulair beton in onze projecten, brengt WVI de circulaire infrastructuur in de praktijk”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Zo krijgt afval een andere betekenis: het wordt een potentiële grondstof voor een andere activiteit waardoor de kringloop meer gesloten wordt en we minder afhankelijk worden van primaire grondstoffen.”

Fietspad Suikerpark Veurne naar bedrijventerrein

De aanleg van de fietsinfrastructuur wordt gesubsidieerd door het Fietsfonds van de provincie en de Vlaamse overheid. WVI treedt hierbij op als aanbestedende overheid. Aannemer De Brabandere is bevoegd voor de fietsinfrastructuur doorheen het natuurgebied “Suikerwater”. Aannemer Adiel Maes voor het deel van het fietspad doorheen het Suikerpark.

Slimme verlichting

Het fietspad zal bovendien slim worden verlicht. Netbedrijf Fluvius zal een systeem met ‘intelligente volgverlichting’ plaatsen waarbij een reeks sensoren ervoor zorgt dat de verlichting de fietsers kan volgen. Wanneer er geen fietsers passeren, zal de verlichting gedimd of in het natuurgebied zelfs gedoofd worden. Zo willen we energie besparen, CO2-uitstoot verminderen, maar ook het natuurgebied zoveel als mogelijk donker houden voor de plaatselijke fauna. De fietspaden die het wegennet kruisen zullen bijkomend beveiligd worden. Het gaat over de kruispunten met de Nijverheidsstraat, de Brikkerijstraat en de Zuidburgweg. Zo zal de lichtkleur op de kruispunten worden aangepast naar een kouder wit licht als attentieverhoging en bij passage van fietsers zullen ofwel de fietsers ofwel het gemotoriseerd verkeer gewaarschuwd worden met oplichtende LED-strips of LED-borden. De openbare verlichting, de bewegingsdetectie langsheen de fietspaden en de beveiliging van de kruispunten worden gesubsidieerd door het Europees project SLIC – mede mogelijk gemaakt door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De werken aan de fietsinfrastructuur zullen vermoedelijk eind dit jaar worden afgerond. Daarna worden de nutsleidingen en openbare verlichting aangelegd. Als alles volgens plan verloopt, zullen de infrastructuurwerken worden afgerond voor het begin van het broedseizoen midden maart 2021, en zal het fietspad officieel geopend worden.

  Smart Light Concept Suikerpark Veurne

Fluvius Suikerpark Veurne    Provincie West-Vlaanderen Suikerpark

Logo ION