Uit de recentste cijfers in de beleidsnota Klimaat van minister Zuhal Demir (N-VA) blijkt dat Vlaanderen in 2018 ruim 4 % meer CO2 heeft uitgestoten dan de toegelaten hoeveelheid en daar is de gebouwensector de tweede belangrijkste oorzaak van, zo luidt het in het VRT-nieuwsbericht van 9 november . Als projectontwikkelaar met een duidelijke visie op duurzaamheid wil ION deze cijfers een halt toeroepen en daar moet Suikerpark het bewjis van worden. Aan het woord: Jeroen Rabaey, co-founder van Noven, de partner van ION die samen met Fluvius instaat voor de ontwikkeling en uitbating van het warmtenet in Suikerpark.

Het artikel vermeldt de transportsector als verantwoordelijke voor het grootste deel van de Vlaamse uitstoot, meteen gevolgd door de gebouwensector die 28 % van de CO2-uitstoot veroorzaakt. Kan je daar wat meer over vertellen?

“Daar zijn twee luiken aan verbonden. Enerzijds heb je de CO2-uitstoot die tijdens het bouwproces veroorzaakt wordt. Hier doet ION als eerste CO2-neutrale projectontwikkelaar in België al heel wat inspanningen om de door het bedrijf veroorzaakte CO2-uitstoot elders evenredig te reduceren. Anderzijds moeten we ook kijken naar de CO2-uitstoot bij de uitbating van een gebouw. Dat is de belangrijkste focus van Noven: wij creëren innovatieve en duurzame systemen voor gebouwen en wijken, en daarvoor rekent ION op onze expertise.”

Hoe verlaag je de CO2-uitstoot in Suikerpark tot 100%?

“We leggen een warmtenet aan waarbij we de woningen en appartementen in de wijk op termijn gaan opwarmen met industriële restwarmte van een nabijgelegen industrieterrein. Tijdens de opstartfase zal de warmte opgewekt worden door een duurzame energiecentrale. Deze zal ook als back-up dienen eens de industriële restwarmte aangekoppeld is. Met die restwarmte maken we sanitair warm water aan en kunnen we alle woningen en appartementen in de wijk verwarmen. Deze recuperatie zorgt ervoor dat Suikerpark op die manier CO2-neutraal verwarmd zal worden.”

Wat is er zo specifiek aan dit warmtenet?

“Het warmtenet in Suikerpark is een innovatief systeem. Het grootste deel van de tijd werken we met een relatief lage temperatuur van zo’n 55 °C. Die restwarmte heeft met zijn lage temperaturen verder geen nut, waardoor we hier echt over afvalwarmte spreken die we op die manier alsnog kunnen valoriseren. In Scandinavië zijn dergelijke lage temperatuurwarmtenetten intussen de norm geworden, maar in België wordt Suikerpark het eerste grootschalige project waar dit wordt toegepast.”

Wat betekent dit warmtenet concreet voor de toekomstige bewoners van Suikerpark?

“Er zijn twee grote voordelen verbonden aan het warmtenet. Eerst en vooral zijn de bewoners zeker dat ze te allen tijde de laagste prijs betalen. Wij gaan de prijzen steeds enten op de laagste prijs in de markt en passen vervolgens de prijs voor het warmtenet daar op aan. Naast het financiële voordeel genieten de bewoners ook van een verhoogd comfort en bieden we energy as a service aan: van het net tot aan de warmteafgifte-unit lossen Noven en zijn partner Fluvius eventuele problemen op. Bewoners hoeven dus niet zelf op zoek te gaan naar een oplossing. Wij staan ook in voor de keuringen, het onderhoud… Ten slotte zijn de bewoners ook zeker dat ze een ecologische duit in het zakje doen en een verschil maken voor een gezonde en duurzame toekomst.”

Suikerpark is een referentieproject voor de Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken en daar is het warmtenet een belangrijke factor in. Ontdek meer over de duurzaamheidsacties in Suikerpark.

Logo ION